Serbian Home

English Home Русская страница

 

Prvi deo "posetioci"   Visitors I part     Посетители Первая часть

MALA GALERIJA - POSETIOCI SE PREDSTAVLJAJU  4

1  2  3 4 5  6 7

 

Small Gallery - Visitors        Маленькая Галерея – Посетители

 

Salon meda Svetozara Jankovića,

Pazin, Hrvatska

(već je objavljena jedna fotografija u galeriji predstavljanja, a ova neka bude još jedna ideja za moguće uređivanje)

   

Isti salon, korišćen za vrcanje meda