Home

DVD i VHS "Med na medu rodi"

 

Filmovi o pčelarstvu

 

Autori:

 

Damljan Dačo Dramlić dacomed@ptt.yu

Petar Vladić

Ratko Joković"Med na medu rodi"  87 minuta 

sadržaj:
- uvod

- radovi na pčelinjaku po mesecima sa medonosnom vegetacijom

- dodatak AŽ košnice i paketni rojevi

u digitalnoj tehnici snimljeno na brojnim lokacijama širom Srbije


"Medna dolina Dragačeva I"
Film o pčelarima u Dragačevu   80 minuta

 

"Medna dolina Dragačeva II" 16 minuta
Film obrađuje temu nesavesnih voćara u vreme cvetanja voća, trovanje pčela i doprinos pčela.


 

 

Proizvodnja i distribucija

Studio za film i digitalnu fotografiju

VLADIĆ PHOTO

Milentija Popovića 32v 11070 Beograd

tel. 011-135 424

pera_vladic@batut.org.yu