Home

Apiterapija

Predrag Cvetković

  

 Apiterapija - put u budućnost

 

Pred pčelarima Srbije stoji nov, veliki i lep zadatak. Pokrenuta je inicijativa za osnivanje udruženja apiterapeuta Srbije. Znajući koliko je pčelarima blisko lečenje uz pomoć pčelinjih proizvoda, može se razumeti što su baš oni i njihova organizacija nosioci ideje okupljanja stručnjaka iz svih oblasti vezanih za apiterapiju.

Apiterapija u Srbiji je nedovoljno razvijena, iako se već nekoliko decenija o njoj sve više govori i piše. Značajnu apiterapeutsku literaturu kod nas čine dela dr Aleksandra Jankovića, prevodi knjiga Nauma Petrovića Jojriša, dr Stojmira Mladenova, a o lekovitosti pčelinjih proizvoda delom je pisano i u drugoj literaturi. U okviru bivše SFRJ, u Portorožu je održano nekoliko međunarodnih konferencija o apiterapiji, sa velikim odjekom u svetu i kod nas.

Veliki doprinos popularizaciji apiterapije u Srbiji dala je saradnja gospodina Milenka Radosavovića sa dr Stojmirom Mladenovim i izdavanje knjige o lečenju pčelinjim proizvodima. Iako je zainteresovanost naših lekara daleko od zadovoljavajuće, mora se priznati da uz rastući trend zdrave ishrane i zdravog načina života, pčelinji proizvodi dobijaju sve veću ulogu u zaštiti zdravlja. 

O pravcima mogućeg razvoja apiterapeutskog udruženja tek će se diskutovati na budućim skupovima, ali već sada se mogu nazreti neke perspektive. Do sada, možda najveći podsticaj razvoju apiterapije kod nas, došao je iz Bugarske, zahvaljujući dr Stojmiru Mladenovu. Izostao je jači uticaj iz Rusije, zemlje sa veoma razvijenom apiterapijom, koja je predmet ozbiljnog rada mnogih instituta i klinika.

U Rumuniji je apiterapija podignuta do vrlo visokog nivoa, u organizacijskom smislu, kao i po postignutim rezultatima. Iz te zemlje nam dolazi i neprocenjivo vredna podrška dr Stefana Stangaciu, čuvenog apiterapeuta mlađe generacije i predsednika Apiterapeutskog društva Nemačke. 

Apiterapeute Srbije i sve one koje apiterapija privlači, očekuje veliki posao.

Buduće udruženje trebalo bi da bude nevladina i neprofitna organizacija, koja bi okupila stručnjake iz svih oblasti bliskih apiterapiji. Osim lekara, koji se u manjoj ili većoj meri već bave apiterapijom, ili se samo interesuju, udruženje bi okupilo farmaceute, stomatologe, biohemičare, biologe, veterinare, tehnologe, kozmetičare, pčelare i mnoge druge, koji bi bili uključeni u različite sekcije u okviru udruženja.

U početku se verovatno ne može računati na masovnost, što i nije prevashodni cilj, ali je važno okupiti stručne i ozbiljne čanove koji su zainteresovani kako za lično usavršavanje i napredak, tako i za doprinos razvoju i popularizaciji apiterapije kod nas. 

Takvo buduće udruženje već može računati na poziv za učestvovanje na kongresu apiterapeuta Nemačke u gradu Passau u martu 2003. godine, kao i poziv da poseti rumunski apiterapeutski centar u Bukureštu. Očekujemo da će takvih poziva biti još više, a na nama je da se založimo da apiterapeutska organizacija uskoro zaživi. 

Prijavljivanje zainteresovanih za učlanjenje u buduću organizaciju se može vršiti u kancelariji SPOS-a u Beogradu, Molerova 13, tel 011/ 458-640  zatim elektronskom poštom na email adresu: spos@sezampro.yu ili Predragu Cvetkoviću, Radoja Krstića 21/8 37240 Trstenik, tel 037/713-594 e-mail adresa: predragcv@ptt.yu  

Molimo da pri prijavi navedete Vašu kvalifikaciju i date adresu za kontakt. 

Radi boljeg informisanja potencijalnih članova, potrebno je da period prijave traje 1-2 meseca, možda do kraja januara 2003 godine, a zatim će se pristupiti pripremi osnivačke skupštine. U inicijativni odbor koji bi se formirao, trebalo bi uključiti osobe koje su spremne da svojom stručnošću i zalaganjem najviše pomognu osnivanju i radu udruženja. Verujmo u uspeh i stvarajmo sami put u budućnost!