Home

Festival lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u Nišu, 2008

Inicijativa za formiranje Pčelarske zadruge Srbije

9. Međunarodna izložba lekovitog bilja i preparata od meda  "DAROVI PRIRODE" na BEOGRADSKOM SAJMU 19-22 april 2006.

Savetovanje o standardizaciji kvaliteta pčelinjih proizvoda i selekciji matica

Savetovanje o biologiji i zdravstvenoj zaštiti pčela u Beogradu 22. novembra 2003.

XI tradicionalno savetovanje na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu

Studijska izložba PČELARSTVO U SRBIJI, Jagodina, 5-25 septembar

XIII savetovanje na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu

 XIV Naučno savetovanje sa međunarodnim učešćem »Zaštita i proizvodnja domaće pčele i meda« 11-12.februar 2006.

Izveštaj sa savetovanja na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 2006. godine

Osnovana Asocijacija profesionalnih pčelara Srbije

Predlog mera za razvoj pčelarstva, autor Civrić Bogdan, Čačak

Informacija o festivalima u Sarajevu u 2008. godini

7. Međunarodni festival čaja i ljekovitog bilja, TEA-FEST, Sarajevo 2009.