Home

Pčelarski članci

Srđan Todorovski

Beograd / Banatsko Plandište ttosho@ptt.rs

2. deo članka

 

Postupak uzgajanja pčenjlinjih matica,  proizvodnja matičnog mleča, sprečavanje rojenja i određivanje stepena rojevog nagona pčela pomoću prinudnih zvončića

1. deo

Matice se mogu uzgajati na taj način da se pčele prinude da same prenesu rasplodni materijal (zigot-oplođeno jaje ili larvu) u početak matičnjaka, a to je ćelija koju pčelari obično zovu zvončić. Prednost ove metode je što pčele dadilje same odabiru najpovoljnije jaje i prenose ga u zvončić pre nego što se ispili larva. Tada prihrana odabrane larve matičnom hranom počinje od prvog momenta njenog razvoja. To je jedan važan uslov da matica bude kvalitetna. Poznato je da larva u prvih 24 časa povećava masu više puta, pri čemu matična larva napreduje nekoliko puta brže od radiličke larve. Znači da larva koja nije predodređena za maticu, a koja se presađuje 10-12 časova posle izleganja, kasnije dobija matičnu hranu i kasni u razvoju. Presađivanjem larvi ovaj uslov se ne može ostvariti. Sa druge strane, ručno presađivanje jaja daje mali procenat uspešnosti ali i kvalitetniju maticu.

Metoda je u osnovi zasnovana na tvrdnji Zorana Milanovića da matica ne može polagati zigot u početak matičnjaka (zvončić ili veštački početak matičnjaka od voska) zbog specifičnih dimenzija već da pčele dadilje prenose zigot. Prisustvo zigota može se videti u ponekom prirodnom zvončiću. Tvrdnja istog je da u tihoj smeni i rojenju dadilje prenose odabrani zigot u zvončić, koji se obično nalazi na donjem kraju sata i čuvaju ga od matice starke, a kod prinudnih matičnjaka, u slučaju nestanka matice, pčele izvlače matičnjake gde god stignu i to u većem broju.

Primenjujući ova saznanja može se naći praktična primena za uzgoj visoko kvalitetnih matica, za proizvodnju matične mleči, za sprečavanje rojenja, kao i za preciznije određivanje stepena rojevog nagona nekog pčelinjeg društva. Osnovna ideja je da se pčelama ponude veštački počeci matičnjaka, na tačno određenim mestima na ramu, koje će pčele preoblikovati u zvončiće.

Postupak je sledeći:

Treba odabrati odgovarajući ram. To može biti: (1) prazan ram bledobraon boje, pravilno izgrađen i bez prirodnih zvončića, ili (2) zaležan ram iz plodišta u kome su prisutni zigoti, takođe bez zvončića. Ram u oba slučaja treba označiti kako se društvo ne bi suviše uznemiravalo kasnijim traženjem rama, pri čemu se izgubi dosta vremena. Na donjem kraju sata treba pomoću rastopljenog voska prilepiti voštane početke matičnjaka (čaure) do 12 komada, sa obe strane saća (slika 1), ili ravno po sredini. Tada treba ostaviti dovoljno praznog prostora da vrh matičnjaka ne dodiruje sat lajsnu.

Slika 1. Voštani počeci matičnjaka

   

 

Ovaj posao se najlakše radi kod kuće na ramu iz rezerve. Inače, ovaj posao moguće je obaviti i na pčelinjaku, koristeći već zaležan ram, ali to zahteva dodatnu opremu na pčelinjaku.

U Slučaju (1) kada koristimo prazan ram, potrebno je da matica poseje leglo u isti. To ćemo postići tako da u plodište odabranog društva (na osnovu evidencije i praćenja po poznatom postupku) ubaciti tako pripremljen i označen ram. Najbolje je da se ram ubaci u sredinu legla kako bi ga matica što pre zalegla. Pčele će od voštanih početaka matičnjaka vrlo brzo oblikovati ZVONČIĆE (slika 2). Pri tome pčele će prvo oblikovati voštane čaure a tek kasnije će možda izgraditi još neki zvončić od ćelija saća. Posle nekoliko dana ram sa zigotima i veštačkim zvončićima (praznim) iz plodišta može se koristiti za proizvodnju matica.

 

Pčele će od voštanih početaka matičnjaka oblikovati ZVONČIĆE

   

 

Dalji postupak je isti bez obzira na koji načim smo dobili ram sa leglom i prinudnim zvončićima.

Matice možemo proizvoditi na više poznatih načina.

 

 

2. deo članka