[Home]

Pčelarski pojmovnik

Vojislav Borić

 

Vojislav Borić je rođen 1870. godine u Pardanju, rumunskom delu Banata. Umro je 1944. u Beogradu. Završio je učiteljsku školu u Somboru 1893. Dobrovoljno se prijavio da radi u Bosni kao učitelj. Veliki upravni prosvetni savez ga je 1906. postavio za prvog glavnog školskog nadzornika za Bosnu i Hercegovinu. Od 1918. do 1928. je bio upravnik patrijaršijskih dobara u Sremskim Karlovcima. Sa Nikolom Kašikarevićem je napisao bukvar.

link_za_bukvar

Radio je godinama na francusko-srpskom pčelarskom pojmovnku ali je, nažalost, taj rukopis nestao u ratu.

Na fotografiji nosi hercegovačku nošnju koju mu je poklonio drug sa kojim je delio klupu u učiteljskoj školi, Jovan Dučić.

Njegov sin Milenko Borić, brat dede Rajka Borića, napisao je knjigu "Pčele u voćnjaku". Knjiga se može besplatno skinuti sa ovog linka.

Vojislavljev praunuk, Rajko Borić, pčelar iz Beograda i Karlovaca, uz pomoć saradnika sastavio je i uredio Pčelarski pojmovnik.