Home

Knjige

Nova knjiga: Uspeti sa pčelama

 

Sadržaj knjige "Uspeti sa pčelama" autora Slobodana Lazovića

 

RECENZIJA
PREDGOVOR


PRVI DEO
Razvoj pčelarstva
Snaga pčelinjih zajednica i tehnologija pčelarenja
Osnovni problem pčelarenja
Značaj pčelinjaka
Nova tehnologija pčelarenja, najbolje, sve, odjednom
Čudesni svet zdravlja, čistoce i reda
Cilj knjige
Uslovi za stvaranje metoda pčelarenja
Oblici pčelarenja
Značaj tehnologije pčelarenja
Elementi poređenja tehnologija pčelarenja
Rast i razvoj pčelinje zajednice
Apidologija i fiziologija pčela i pčelinjih društava
Nagoni pcela
Biološki kapacitet društva
Sakupljački kapacitet zajednica
Malo pčela u društvima
Načini otklanjanja rojenja

DRUGI DEO
Ciljevi pcelinjaka
Kako pčelarim?
Zašto modifikovana Alpska košnica?
Pripreme za sezonu
Trutovi
Matica
Pčele
Feromoni u pčelinjem društvu
Kakva društva ima pčelinjak tokom godine?
Broj društava na pčelinjaku
Godišnji ciklus prihranjivanja pčela
Tehnologija: najbolje, sve, odjednom
Ciljevi u mom pčelarenju
Jake zajednice - 15 ili 10 dana pre cvetanja bagrema?
Jake osnovne ili matične pčelinje zajednice
Rojevi i radni nagon i 15 (ili 10) dana
Rojevi
Metod uzgajivackih društava
Šta sa zajednicama od kojih oduzimamo leglo?
Ako paša izostane
Jaka osnovna ili matična društva i uzgoj matica Jenterovim aparatom
Uzgoj matica Hopkinsonovim metodom
Matice iz prisilnih matičnjaka
Dva proizvodna društva od jednog jakog - zašto?
Postupak
Gde ostaviti maticu?
Pravljenje rojeva
Snaga osnovnih i proizvodnih društava
Kako sa razičitim tipovima košnica?
LR košnica
DB košnica
Rezultati tehnologije: najbolje, sve, odjednom
Klasičan način pojačavanja društava

DODATAK
Pčelinje društvo
Pčelinji proizvodi
Tri najlepše stvari u pčelarstvu
Prirodni med
Matična mleč
Polen
Perga
Propolis
Pčelinji otrov
Zatvoreno trutovsko leglo
Vosak
Ispitivanja
U svetu
Tehnika
Jaka pčelinja društva
Kako deluje povećanje temperature Zemlje na pčele?
Najvažnije biološke osobenosti
Paša, vreme, snaga i struktura pčelinjih zajednica
Pčele raspoznaju
Nužna je prihrana pčela
Formiranje klubeta
Četiri pravila pripreme društava za zimovanje
U periodu zimovanja
Društvo na pocetku uzgoja legla
Da bi izbegao gubitak
Na količinu trutovskog legla
Osnovni zadatak savremenih tehnologija pčelarenja
O feromonima
Razmnožavanje vrste
Da li pčelinja društva gajiti
Nesumnjivo je da rojenje
Protivrečna su naučna mišljenja
U pčelarstvu se puno koriste rojevi
Šta se može pročitati sa saća
Nasledne karakteristike pčela
Osnovni parametar kvaliteta matica
Potpuno je dokazano
Tehnologija uzgoja matica
Korišcenje zrelih, 15-dnevnih matičnjaka
Jednostavan način uzgoja matica
Hopkinsov metod
Matičnjaci na novozelandski nacin
Dodavanje matica

TREĆI DEO
Tradicionalna tehnologija - godišnji ciklus gajenja pčela

ČETVRTI DEO
Tri važna pravila
Produktivnost, prolećni razvoj i pojačavanje pčelinjih društava
Praktikum gajenja pčela

PETI DEO
Metodi pčelarenja košnicama nastavljačama

ŠESTI DEO
Protivrojevi metodi
Metod Volohoviča
Jednostavan Bezrojev metod
Metod visokoproduktivnog pčelarenja izletnicama
Usavršena tehnologija dobijanja meda
Intezivna tehnologija gajenja pčela
Adaptivna tehnologija držanja pčela
Kemerovski sistem gajenja pčela
Dvomatično ili dvojno pčelarenje

O AUTORU
LITERATURA