Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2022

Stanje na pčelinjaku

Bagremova paša se do kraja maja završila i u nizijskim pradelima i u brdskim i preostalo je delom možda još samo cvetanje u višim brdskim predelima. Prinosi meda su bili uglavnom dobri, negde prosečni, negde iznad proseka, u svakom slučaju bolje je bilo nego nekoliko prošlih godina. Veliki broj pčelara je postavio na košnice sve postojeće medišne nastavke i bila je povećana potražnja za medišnim nastavcima. Pčele su relativno dobro prelazile u medišta i regularni unosi nektara su između ostalog uticali da nije bilo mnogo rojenja. I gradnja saća je tekla veoma dobro, kao i zaleganje novoizgrađenog saća - to se zapažalo kako pre bagremove paše tako i za vreme paše. Pčele su obezbedile da krajnji ramovi u plodištu budu puni meda a u mnogim košnicama i samo plodište je sa velikim mednim vencima.

Pčele su počele da poklapaju med relativno brzo i na to je uticalo toplo i suvo vreme, zbog čega je nektar verovatno gušći nego obično a i sam proces isparavanja vode iz nektara u košnici je tekao brže i bolje. Zbog toga su neki pčelari počeli odmah po završetku paše da skidaju med za vrcanje.

Radovi na pčelinjaku

Jedan od najvažnijih poslova u junu je skidanje bagremovog meda i vrcanje. Savetuje se da se uzimaju samo ramovi sa zrelim medom, koji je većim delom poklopljen. Pri tome, na košnici treba ostaviti bar po jedan medišni nastavak, kako bi on mogao da prihvati pčele, čime bi se izbegla prenatrpanost. U njemu mogu da budu ramovi sa nezrelim medom, prazni ramovi i ramovi sa satnim osnovama. Vraćanje nastavaka sa izvrcanim medom na čišćenje treba obravljati pred veče, uz poštovanje svih mera predostrožnosti protiv grabeži. Vrlo je korisno da se još pri skidanju meda na košnice postavi plastična folija, sa otvorom ili malo smaknuta pozadi, preko koje će se postaviti medišta na čišćenje. Ukoliko se nadamo nekoj novoj paši i ako je puno pčela u košnici, foliju treba ukloniti posle nekoliko dana. Dobro je da se folija ostavi na satonošama ramova nastavka koji je na vrhu - to je odličan način za dobijanje kvalitetnog propolisa, koji će pčele da skupljaju tokom leta.

Jun je veoma povoljan period za formiranje novih rojeva, pa ga treba iskoristiti ako se želi uvećanje pčelinjaka ili formiranje rojeva za prodaju. Takođe, sada je dobro promeniti stare matice, bilo da sama društva odgaje nove, bilo da ih mi odgajimo ili kupimo.

Savetuje se da se nevezano od toga da li je skinut bagremov med ili ne, obavi dodavanje ramova sa satnim osnovama u plodišta košnica. Time se, uz dobijanje novog saća, dobija i više legla i umanjuje blokada plodišta, ako je postojala. Ramovi sa satnim osnovama slobono mogu da se dodaju u sredinu legla.

Pčelari koji nameravaju da sele na suncokretovu pašu, obaviće pripremu za razvoj društava i za selidbu, koja se obično obavlja krajem juna. Oni koji na svojim stacionarnim pčelinjacima imaju suncokretovu pašu vršiće pripremu svih društava, pa i rojeva, kako bi najbolje iskoristili tu dobru i stabilnu pašu.

U junu cveta lipa koja u nekim krajevima predstvlja dobru pomoćnu pašu a ponegde, pre svega na Fruškoj Gori predstavlja i važnu, glavnu pašu. U brdskim krajevima pčele mogu da imaju pašu sa livadskog bilja, divlje kupine i drugog bilja, a ima i nizijskih krajeva gde je pčelama na raspolaganju veoma dobra paša raznvrsnog bilja.

Krajem juna mogu da se izvrcaju i ramovi sa medom koji nije uzet u prvom mahu već je ostavljen na zrenje. Moguće je da će ih pčele dopuniti medom sa neke letnje paše, a deo meda će da potroše ili preraspodele po košnici.

Na pčelinjacima treba obezbediti vodu na pojilicama a za sprečavanje najezde osica i stršljena treba postavljati lovilice.

Ostali radovi

Pošto je nastupilo vreme vrcanja meda, ako to ranije nije urađeno, potrebno je očistitii pripremiti prostorije i opremu, kao i obezbediti ambalažu. Pčelari koji nameravaju da prodaju med na veliko, stupiće u kontakt sa otkupljivačima i obezbediti svu potrebnu dokumentaciju.

Za formiranje rojeva obezbediti košnice, a za njihovo negovanje i razvijanje obezbediti ramove, kao i voštane satne osnove. Ako nema dovoljno jake paše, pri dodavanju ramova sa satnim osnovama biće potrebno i prihranjivanje šećerom.