Home

Tržište

Prvi deo

CENE  1kg MEDA (u teglama) U SEPTEMBRU I POČETKOM OKTOBRA 2002 U CRNOJ GORI, MAKEDONIJI I MAĐARSKOJ

Podaci dobijeni  na diskusionoj internet grupi pcela@yahoogroups.com na osnovu informacija od strane članova, uz dodatnu informaciju Momira Vukmirvića

R.b.

Mesto

Prodajno mesto

Proizvođač

Vrsta meda

Cena

Informaciju dostavio

1.

Bar

Pijaca

pčelar

-

6 eura

M. Isidorović

samousluga AMB

uvozni Hrvatska

šumski

3,63 eura

bagrem

4,83 eura

lipa

4,83 eura

kadulja (žalfija)

7,58 eura

2.

Sutomore

kućna prodaja

pcelari

razno

8 eura

samousluga

uvozni

kesten

6,5 eura

kadulja

7,5 eura

3.

Berane

izložba

pčelari

-

8 eura

M. Šljivić

4.

Demir Kapija (Makedonija)

 

razno

-

180-200 din.

D. Pavlov

5. Knin (Hrvatska) kućna prodaja pčelar sve vrste 4 eura M. Vukmirović
Pijaca pčelar - 3,3 - 4,7 eura
prodavnica - kadulja 5,8 eura
prodavnica - bagrem, lipa, vrijesak 4,1eura
prodavnica - livadski 3,5 eura

6.

Mađarska

diskonti

-

bagrem

4 eura

A. Ifković

   1 euro=60 dinara

 

CENE  OSTALIH PAKOVANJA MEDA U SEPTEMBRU I POČETKOM OKTOBRA 2002

 

R.b.

Mesto

Prodajno mesto

Proizvođač

Vrsta meda

Cena

Informaciju dostavio

1.

Kragujevac

Gradska pijaca

Vidić

bagremov sa saćem 1 kg

350

S.  Antonijević

2.

Čvorović

400

3.

livadski sa saćem

400

4.

C market

Maja promet

cvetni 1/2 kg

167,08

5.

lipov 1/2 kg

137,60

6.

“Nutrexpa”, Španija

cvetni 1/2 kg

102,88

7.

Niš

samousluga Impex

Pčela komerc Svrljig

livadski 1/2 kg

145,70

O. Mihajlović

8.

Maja promet Beograd

bagrem 950 g

270,70

9.

šumski 1/2 kg

142,55

10.

medoprodukt Subotica

lipov 710 g

251,85

11.

Mladenović Niš

bagremov u saću 1/2 kg

237,59

12.

Zrenjanin

Prodavnica Apis

-

 

livadski na točenje 1kg

160

Z. Belča

13.

med od žalfije na točenje 1kg

340

14.

Trstenik

Prodavnica

pč. zadruga

cvetni med 710g

220

P. Cvetković

15.

Beograd

C market

Maja promet

cvetni 1/2 kg

133

S. Todorovski

16.

Pekabeta

Maja promet

med sa orasima 250g

68

17.

Timomed

saće u medu

390

18.

Bar

samousluga AMB

uvozni Hrvatska

livadski 1/2 kg

2,43 eura

M. Isidorović

 

  priredio P. Cvetković