Home

Reportaže

Davor Bujanović, Melburn, Australija

Foto reportaža sa kongresa Apimondie u Melburnu

Drugi deo

Prvi deo

 

 
   
 
   

Karl Jenter za svojim štandom

   

 Davor Bujanović (levo) i Goran Šušanj, koji žive u Melburnu u Australiji i bave se pčelarstvom kao hobijem

   

Prvi deo